Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”
Luni – Vineri: 9:00-18:00; Weekend: Închis
județul Iași, cod poștal 700079
Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”

Drept Civil

Dreptul civil are un rol deosebit de important în oricare sistem de drept, implicit și în sistemul dreptului românesc. Această ramură a dreptului acoperă cea mai mare parte a relațiilor umane, contribuind la ocrotirea valorilor economice, sociale și juridice ale oricărui cetățean, fie că vorbim despre persoane fizice sau persoane juridice, valori care sunt bazele unei funcționări corecte a societății în care trăim.

Odată cu momentul nașterii, fiecare persoană devine capabilă de a avea drepturi civile, iar pe parcursul vieții unele dintre aceste drepturi vor suferi modificări, transformări sau chiar își vor înceta existența.

Fie că este vorba despre o acțiune de divorț, partaj, dezbaterea succesiunii, revendicarea unui imobil, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea unui contract de vânzare, schimb, închiriere, arendă, împrumut, donație etc. sau alte drepturi personale, cabinetul de avocatură oferă servicii de consultanță și asistență juridică calificată pentru lămurirea și rezolvarea cu profesionalism a oricăror probleme legale pe care le întâmpinați în viața de zi cu zi.

Atunci când drepturile vă sunt încălcate de către alte persoane, depinde doar de dumneavoastră cum alegeți să le apărați, astfel ca la finalul litigiului dreptatea să fie de partea dumneavoastră.

Image of businessman hand with pen signing contract at workplace
theme-17

Servicii

 • consultanță referitoare la contracte civile (vânzare, schimb, donație, locațiune, comodat, împrumut, mandat, tranzacție, rentă viageră, întreținere, depozit etc.);
 • asistență în vânzarea, cumpărarea sau închirierea imobilelor (investiții imobiliare);
 • asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel);
 • asistare și reprezentare în fața notarilor publici, executorilor judecătorești, altor autorități publice, precum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice;
 • asistență și reprezentare în faza de executare silită;
 •  acțiuni și cereri în justiție:
  • constatarea și anularea actelor juridice (rezoluțiune, reziliere, anulare);
  • revendicare imobiliară sau mobiliară;
  • evacuare; acțiunea posesorie; grănițuire;
  • dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, accesiune;
  • simulația;
  • garanție pentru evicțiune sau pentru vicii ascunse;
  • divorț;
  • dezbaterea moștenirii, partaj succesoral, testament;
  • partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei și ieșirea din indiviziune;
  • recuperarea creanțelor;
  • măsuri asigurătorii;
  • orice alte cereri.