Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”
Luni – Vineri: 9:00-18:00; Weekend: Închis
județul Iași, cod poștal 700079
Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”

Drept Bancar

Activitatea bancară se realizează prin intermediul operațiunilor permise de legislația bancară. Operațiunile defășurate între instituțiile bancare și clienții acestora se materializează prin intermediul contractelor bancare. Tocmai datorită obiectului lor, contractele bancare prezintă unele particularități față de contractele civile. Particularitățile contractelor bancare sunt determinate în principal de apartenența lor la contractele de adeziune, adică acele contracte redactate în prealabil de către profesioniști, fiind înlăturată de la început posibilitatea oricărei negocieri a clauzelor acestora de către consumator.

În ipoteza în care cocontractantul este un consumator, clauzele pre-formulate de către bancă pot fi supuse controlului instanțelor de judecată sub aspectul verificării caracterului lor abuziv.

Instanța care a constatat caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit încheiat cu consumatorii este obligată să înlăture din oficiu aplicarea acesteia. Eliminarea acelei clauze poate atrage uneori desființarea contractului în ansamblul său.

Clauzele abuzive sunt acele dispoziții contractuale marcate de absența negocierii și care îi pot impune clientului obligații disproporționate în raport cu drepturile ce îi sunt conferite prin acel contract. Pentru a-l proteja pe consumator, legiuitorul a instituit sancțiunea anulării lor din cuprinsul contractului, astfel încât acestea să nu creeze obligații în sarcina sa.

Cu titlu de exemplu,  cele mai des întâlnite clauze abuzive în contractele bancare sunt:

 • comisionul de analiză dosar sau de acordare a creditului;
 • comisionul de administrare;
 • comisionul de risc, în special atunci când a fost încheiată o asigurare;
 • comisionul de gestiune;
 • comisionul de rambursare anticipată;
 • clauza privind scadența anticipată;
 • clauza de risc valutar, în ceea ce privește contractele de credit în franci elvețieni (CHF), euro (EUR), dolari (USD), prin care banca nu își asumă nici un risc referitor la fluctuația monedelor;
 • clauza referitoare la dobanda penalizatoare excesivă sau variabilă;

Cabinetul de avocatură oferă publicului servicii în vederea anulării acestor clauze abuzive din contractele de credit.

Iași, ROMANIA
theme-17

Servicii

 • consultanță juridică în domeniul bancar;
 • anularea clauzelor abuzive impuse de bănci în contractele de credit;
 • opinii juridice privind efectele unor clauze din conținutul contractelor de credit propuse sau / și impuse de bănci unor societăți comerciale;
 • anularea clauzelor abuzive în faza executării silite prin formularea contestație la executare;
 • ștergerea datelor negative înscrise pe numele clientului de către instituțiile financiare în baza de date a Societății Biroul de Credit S.A. pentru întârzierile la plata ratelor scadente ale creditelor bancare.