Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”
Luni – Vineri: 9:00-18:00; Weekend: Închis
județul Iași, cod poștal 700079
Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”

Asociații de Proprietari

Cabinetul de avocatură vine în sprijinul asociațiilor de proprietari prin oferirea serviciilor pentru rezolvarea problemelor de natură juridică, economică sau administrativă pe care le întâmpină organele de conducere în organizarea și funcționarea acestor entități asociative.

Servicii

 • consultanță juridică privind cadrul legal de funcționare a asociațiilor de proprietari;
 • inființarea asociațiilor de proprietari;
 • redactarea înscrisurilor necesare constitutirii asociației de proprietari (statut, acord asociere, proces-verbal al adunării generale de constituire);
 • reprezentare în fața instanțelor judecătorești în acțiunile având ca obiect obligarea proprietarilor la plata cotelor de întreținere restante ți a penalităților acumulate de către aceștia precum și a fondurilor speciale (fond de rulment, fond de reparații, fond cu altă destinație);
 • înscrierea în cartea funciară a ipotecii legale asupra apartamentelor și altor spații proprietăți individuale ale proprietarilor din condominiu pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari;
 • reprezentarea în fața instanței judecătorești competente în acțiunile având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale contrară legii sau statutului asociației de proprietari și care aduce prejudicii unuia sau mai multor membri ai asociației;
 • redacatare sesizări, memorii, somații, informări, contestații către reprezentanții asociației de proprietari precum și către instituțiile statului cu rol de control asupra activității desfașurate de către reprezentanții asociației;
 • asistarea și reprezentarea asociației în fața executorului judecătoresc în procedura de executare silită;
 • redactarea de notificări și somații în vederea punerii în întârziere a debitorilor;
 • acordarea de asistență juridică în vederea divizării asociației de proprietari pe scări sau pe tronsoane de imobil, precum și în vederea fuziunii mai multor asociații de proprietari;
 • atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor;
 • înregistrarea modificării actelor constitutive;
 • reprezentarea în fața instituțiilor statului, a furnizorilor de utilități și a altor instituții
Beautiful NF Palace Hotel during the day, Bucharest, Romania

Consultanță online

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]