Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”
Luni – Vineri: 9:00-18:00; Weekend: Închis
județul Iași, cod poștal 700079
Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”Cabinet de avocat „Răzvan Vatamanu”

Abonament servicii juridice

Abonament

pentru societăți comerciale

Orice afacere presupune nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice contractuale, fie între companie și furnizori, fie între companie și clienții săi sau alte persoane care interacționează cu aceasta în desfășurarea obiectului de activitate.

Pentru că de cele mai multe ori înființarea unui departament juridic în cadrul structurii organizationale a societății comerciale nu este profitabil pentru companie, cabinetul de avocatură sprijină mediul de afaceri prin includerea în pachetul de servicii a unui abonament de asistență juridică permanentă dedicat afacerilor, prin intermediul căruia oferă consultanță și asistență juridică permanentă pentru societăți, redactează opinii juridice referitoare la aspecte legale de interes pentru client, redactează contracte specifice activității clientului, verifică legalitatea actelor întocmite de către client sau primite de către acesta, oferă consultanță în domeniul dreptului muncii etc.

Business people shaking hands together
Sky is the limit!

Servicii

 • consultanță juridică;
 • asistarea și reprezentarea clienților în fața Oficiului Registrului Comerțului;
 • asistarea și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești;
 • asistarea și reprezentarea clienților în fața autorităților publice;
 • asistarea și reprezentarea clienților în fața organelor cu atribuții de control;
 • asistență la negocierea contractelor comerciale și a tranzacțiilor;
 • redactarea contractelor comerciale, notificărilor, somațiilor;
 • recuperarea creanțelor de la debitori – procedura somației de plată și a ordonanței de plată, executare silită;
 • stabilirea temporară a sediului societății comerciale în scopul înființării acesteia la sediul cabinetului de avocatură – găzduirea sediului social al persoanelor juridice;
 • atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor juridice – dată certă;
 • medierea, încheierea unor tranzacții în faza procesuală;
 • înființarea societăți comerciale;
 • rezervare denumire societate comercială;
 • redactarea actului constitutiv și a statutului societății comerciale;
 • modificarea actelor constitutive ale societății comerciale;
 • redactare acte adiționale;
 • redactare hotărâri AGA;
 • majorarea/reducerea capitalului social al societății;
 • cesiunea părților sociale/acțiunilor societății;
 • intrarea/retragerea asociaților;
 • numire administratori/cenzori;
 • înființarea/radierea punctelor de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • modificarea denumirii societății;
 • autorizarea funcționării societății;
 • extinderea obiectului de activitate;
 • modificarea datelor de identificare a asociaților;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment;
 • obținerea certificatului de cazier fiscal;
 • obținerea certificatului constatator.